Strategi

Verdidrevet

  • Portal Eiendom har som målsetting å investere alene eller sammen med partnere i eiendom hvor det er identifisert et betydelig verdipotensial som kan utvikles og realiseres gjennom aktivt eierskap og drift. Portal engasjerer seg også i prosjekter sammen med eksisterende eiere der aktiv bruk av selskapets erfaring og kompetanse bidrar til å løse opp verdiblokkeringer eller synliggjøre verdipotensial.

Industriell Tilnærming

  • Maksimering av verdier gjennom å være “hands on” og gjennom proaktivt-, eierskap, forvaltning, utleie og utvikling. Skape enkle og transparente strukturer som underbygger fleksibilitet og strategiske muligheter Sterkt fokus på leietakere gjennom kontinuerlig måling og oppfølging av leietakeres utvikling og behov Skape merverdier gjennom å aktivt søke muligheter til å re-utvikle, re-utleie og re-posisjonere eiendom

Strategiske Partnere

  • Våre interesser og ambisjoner samkjøres med våre partnere Vi er positive til samarbeid og joint ventures for å skape nye investeringsmuligheter