Om oss

Portal Eiendom AS er et investeringsselskap etablert i 2012 som hovedsakelig investerer i eiendom. Selskapets største investering og hovedfokus er 100% eierskap i Norsk Areal AS. Norsk Areal har ambisjoner og søker aktivt nye eiendomsinvesteringer i Oslo og omegn.

Les mer på:

 www.norskareal.no 

Hva tror vi på?

  • Vi tror verdier skapes og risiko reduseres gjennom aktiv og langsiktig drift. Kombinasjonen drift og aktivt eierskap er kjernen i vår forretningsmodell.
  • Vi tror eiendom er en multidisiplinær business som krever kunnskap og erfaring innen et bredt spekter av fagområder, som blant annet forvaltning, drift, utleie, utvikling, lover og regler og finansiering.
  • Vi tror mange små detaljer skaper gode helhetlige løsninger.
  • Vi tror gode og tillitsfulle relasjoner og utfordrende partnere bidrar til å skape langsiktige verdier.

Partnere