Standar

Verdidrevet

  • Portal Eiendom har som målsetting å investere alene eller sammen med partnere i eiendom hvor det er identifisert et betydelig verdipotensial som kan utvikles og realiseres gjennom aktivt eierskap og drift. Portal engasjerer seg også i prosjekter sammen med eksisterende eiere der aktiv bruk av selskapets erfaring og kompetanse bidrar til å løse opp verdiblokkeringer eller synliggjøre verdipotensial.

 

Industriell Tilnærming

  • Maksimering av verdier gjennom å være “hands on” og gjennom proaktivt-, eierskap, forvaltning, utleie og utvikling.
  • Skape enkle og transparente strukturer som underbygger fleksibilitet og strategiske muligheter
  • Sterkt fokus på leietakere gjennom kontinuerlig måling og oppfølging av leietakeres utvikling og behov
  • Skape merverdier gjennom å aktivt søke muligheter til å re-utvikle, re-utleie og re-posisjonere eiendom

 

Strategiske Partnere

  • Våre interesser og ambisjoner samkjøres med våre partnere
  • Vi er positive til samarbeid og joint ventures for å skape nye investeringsmuligheter

PE services 3

 

 

Vi investerer i eiendom alene og sammen med våre partnere basert på grundige analyser med fokus på å identifisere potensialer på kort og mellomlang sikt. Vi evaluerer kontinuerlig og uavhengig av ønske om salg ulike exitstrategier før og jevnlig under eiertiden.

Vi tror på en selektiv tilnærming av investeringer da inngangsnivå og initiell dealstruktur sjelden kan repareres.

Markedet
Vi vurderer det nordiske eiendomsmarkedet som interessant ut fra flere fundamentale forhold. Eiendomsmarkedet kan fremstå som ineffektiv hvor blant annet prisen på enkelt eiendommer – strukturer eller markeder, ikke alltid reflekterer fundamentale verdier. Ved vår analytiske tilnærming og industrielle -, finansielle - og transaksjonsbaserte erfaring, tror vi slike im- perfekte forhold kan utnyttes.

Geografi
Likvide markeder i sørlige deler av Norge og senere Sverige, der Portal har operasjonell erfaring og sterkt nettverk

Segment
Portal investerer i eiendom med beviselig syklisk robusthet og som etter grundige analyser har verdipotensialer på kort og mellom lang sikt gjennom aktiv forvaltning. For tiden fokuserer vi på kontor og kombinasjonseiendom i Oslos randsoner.

PE process 2

 

 

Vi har lang erfaring innen eiendom i Norge og Sverige. Sammen har vi etablert , ledet, utviklet, forvaltet og realisert eiendommer og eiendomsselskaper i Norden
Markeder og markedsaktører i konstant utvikling. Vi er derfor levende opptatt av å videreutvikle vår kompetanse

Nyheter

Kontorer til leie

Vi eier og forvalter ca 25 000 m2 kontorer.

Ta kontakt med Portal Eiendom for

muligheter for leie eller se mer på blant annet www.T15.no

 

 

Flere nyheter