Filosofi

Geografi

  • Likvide markeder i sørlige deler av Norge og Sverige, der Portal har operasjonell erfaring og et sterkt nettverk


Segment

  • Investere i eiendom med beviselig syklisk robusthet.
  • Investere i eiendom som etter grundige analyser har verdipotensial på kort og mellomlang sikt gjennom aktiv forvaltning
  • Investere i eiendom som har verdipotensial via regulering, omregulering eller bruksendring for å kunne møte endrede behov i markedet.


Finansiering

  • Søke en robust og fleksibel finansiering av alle investeringer.
  • Fokus på god kontantstrøm gjennom hele investeringens livssyklus.
  • “Recycling” av kapital  gjennom omdisponering av eiendeler.


Risiko

  • Eiendom med flere leietakere og ulik forfallstruktur gir muligheter til å utnytte markedssvingninger, og forbedre leietakermiks
  • Eiendom med nedsidebeskyttelse via lange leieavtaler gir muligheter for optimalisering av finansiering.
  • Strukturelt og operasjonelt legge til rette for og evaluere ulike exit muligheter

Nyheter

Kontorer til leie

Vi eier og forvalter ca 25 000 m2 kontorer.

Ta kontakt med Portal Eiendom for

muligheter for leie eller se mer på blant annet www.T15.no

 

 

Flere nyheter