Filosofi

Segment

  • Investere hovedsaklig i eiendom med beviselig syklisk robusthet.
  • Investere i noen få virksomheter uavhengig av utviklingen i eiendomsmarkedet. 
  • Investere i eiendom som etter grundige analyser har verdipotensial på kort og mellomlang sikt gjennom aktiv forvaltning.
  • Investere i eiendom som har verdipotensial via regulering, omregulering eller bruksendring for å kunne møte endrede behov i markedet.

Finansiering

  • Søke en robust og fleksibel finansiering av alle investeringer.
  • Fokus på god kontantstrøm gjennom hele investeringens livssyklus.
  • “Recycling” av kapital gjennom omdisponering av eiendeler.

Risiko

  • Eiendom med nedsidebeskyttelse via lange leieavtaler gir muligheter for optimalisering av finansiering. Strukturelt og operasjonelt legge til rette for og evaluere ulike exit muligheter