Filosofi

 

  • Likvide markeder i sørlige deler av Norge og Sverige, der Portal har operasjonell erfaring og et sterkt nettverk

 

Segment

  • Investere i eiendom med beviselig syklisk robusthet.
  • Investere i eiendom som etter grundige analyser har verdipotensial på kort og mellomlang sikt gjennom aktiv forvaltning
  • Investere i eiendom som har verdipotensial via regulering, omregulering eller bruksendring for å kunne møte endrede behov i markedet.

 

Finansiering

  • Søke en robust og fleksibel finansiering av alle investeringer.
  • Fokus på god kontantstrøm gjennom hele investeringens livssyklus.
  • “Recycling” av kapital  gjennom omdisponering av eiendeler.

 

Risiko

Eiendom med flere leietakere og ulik forfallstruktur gir muligheter til å utnytte markedssvingninger, og forbedre leietakermiks

Eiendom med nedsidebeskyttelse via lange leieavtaler gir muligheter for optimalisering av finansiering.

Strukturelt og operasjonelt legge til rette for og evaluere ulike exit muligheter

Portal Eiendom AS, post@portal.no