Investering

 

Verdidrevet

  • Portal Eiendom har som målsetting å investere alene eller sammen med partnere i eiendom hvor det er identifisert et betydelig verdipotensial som kan utvikles og realiseres gjennom aktivt eierskap og drift. Portal engasjerer seg også i prosjekter sammen med eksisterende eiere der aktiv bruk av selskapets erfaring og kompetanse bidrar til å løse opp verdiblokkeringer eller synliggjøre verdipotensial.

 

Industriell Tilnærming

  • Maksimering av verdier gjennom å være “hands on” og gjennom proaktivt-, eierskap, forvaltning, utleie og utvikling.
  • Skape enkle og transparente strukturer som underbygger fleksibilitet og strategiske muligheter
  • Sterkt fokus på leietakere gjennom kontinuerlig måling og oppfølging av leietakeres utvikling og behov
  • Skape merverdier gjennom å aktivt søke muligheter til å re-utvikle, re-utleie og re-posisjonere eiendom

 

 

Strategiske Partnere

  • Våre interesser og ambisjoner samkjøres med våre partnere
  • Vi er positive til samarbeid og joint ventures for å skape nye investeringsmuligheter

Portal Eiendom AS, post@portal.no