Vi jobber for å skape verdier for våre leietakere gjennom aktivt eierskap og langsiktig drift.

Portal Eiendom AS, post@portal.no