Vi jobber for å skape verdier for våre leietakere gjennom aktivt eierskap og langsiktig drift.

Les mer om vårt 100% eide eiendomsselskap Norsk Areal AS:
 http://www.norskareal.no